Kallelse till årsmöte 1 mars

Härmed inbjuds byalagets medlemmar till årsmöte 1 mars 14:00 i IOGT-lokalen.