Vallhundstävling 9-11 oktober

Agria Cup kommer i år att gå strax utanför Kristianstad hos Anna och Karl-Johan Thim.
Tävlingsplatsen kommer att vara på tre fält med täckgröda (film på fälten finns här: Agria Cup på facebook) och det är Gotlandsfår som kommer att användas till tävlingen

Det är öppet för besökare och kommer att vara skyltat från Tostebergavägen

Läs mer på:

http://skanesvk.se/agriacup

www.storegard.nu