Nyårsvandring, 1 jan kl 13

Vi samlas för traditionsenlig Nyårsdagsvandring kl 13 vid IOGT

Grillen tänds efter promenaden

Kaffe i IOGT

Välkomna