Byastämma

För boende i Tosteberga, Vanneberga, Landön & Nymö

Ta chansen att träffa kommunens ledande politiker och ställ frågor direkt till dem

18 februari 17-20

IOGT salen i Tosteberga

mer information finns här: www.kristianstad.se/byastammor