Kallelse till Årsmöte

Byalaget håller årsmöte.

Tid: 18.30 29/2 2016

Plats: IOGT salen

Motioner tas tacksamt emot.

Byalaget bjuder på fika.