Friluftsgudstjänst IOGTs trädgård

IOGT inbjuder till friluftsgudstjänst söndagen 26 juni kl 11 i trädgården

Välkomna