Informationsmöte om fiber från IP Only

Mötet blir tisdagen den 13 juni kl. 19.00 i IOGT-salen

På informationsmötet kommer de bl.a. att ta upp följande:

  • Vilka är IP Only?
  • Vad är fiber?
  • Vad är fördelen med ett öppet och neutralt fibernät?
  • Vad kostar en fiberanslutning?
  • Hur ser tidplanen för projektet ut?
  • Hur går grävningen på allmänna ytor och den egna tomten till?

Vill ni ha kontakt med Rickard?
Telefon:  073-984 12 52     E-post:  rickard.applehoff@ip-only.se

Övrig information kan inhämtas på www.skane.ip-only.se