Turista på hemmaplan – fullsatt

Den 30 juli åker vi tillsammans med buss,  med start kl 13 från Tosteberga

Fjälkinge Backe – det nya tornet

Ivö

Middag på Vånga 77:1, gös eller vildsvinsfilé

Anmälan till Sara.persson@tosteberga.se  eller 070 523 10 45, ange vilken mat du vill ha

Kostnad 300 kr, för buss, eftermiddagskaffe och middag (exkl dryck)