Nyårsdagsvandring

Samling kl 11 vid IOGT för traditionsenlig nyårsdagspromenad

Kaffe och grillad korv efter promenaden

Bastun är sedan varm.