Årsmöte Vattenförening och Byalaget 1 mars

1 mars blir det årsmöte i Vattenföreningen kl 17.30 och för Byalaget kl 18.
Välkomna.