Tosteberga | Hanöbuktsveckan: Resultat av tipsrundan på Tosteberga ängar 21-28 Maj
712
post-template-default,single,single-post,postid-712,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-1.6,

Hanöbuktsveckan: Resultat av tipsrundan på Tosteberga ängar 21-28 Maj

Tack alla ni som gick tipsrundan på ängarna. Vi fick in 7 stycken svar med alla 10 rätt. Av dem drog vi tre vinnare plus att vi faktiskt fick in svar från några barn. Då bestämde vi att de fick bli en egen klass med ett eget pris.

Vinnare i vuxenklassen blev:

AnnBritt Boström, Tommy Boström och Margareth Johnsson

Ni kan välja vilken tavla ni vill från någon av bilderna som varit med i kalendrarna: https://www.annelieworgard.com/Konstkort

Bilden kommer tas ut på canvas, vara i A4 format plus en ram i något konstmaterial (plast??) till.

Ni får bestämma om ramen skall vara svart,vit, grå-ådrig eller brun-ådrig låtsasträ.

Låt mig veta tavelmotiv och ramönskemål…sen tar det ett par veckor innan tavlan kommer.

Vinnare i barn-klassen blev:

Alfred och Tilda Appelgren!!  

Alfred och Tilda får dela på sitt pris eftersom de lämnade in ett svar tillsammans.

Det blir något chokladgodis som vi kommer överens om mellan byalaget och Alfred,Tilda o deras föräldrar.

Fråga      Rätt svar
1.              1 Vattnet aldrig kan ta slut
2.             x Det släpps ut i sjöar och vattendrag
3.             x Slingrande
4.             x Öka biologisk mångfald. Rena vattnet. Minska översvämningar.
5.             1 Ett kärnkraftverk
6.             x Det är för mycket näring i vattnet
7.             2 Fältnocka
8.             x hälften
9.             1. Den använder lukten
10.           2. Oktober

 

Fråga 1 av 10 Vattnets kretslopp betyder att
1 Vattnet aldrig kan ta slut
x Vattnet kretsar kring oss människor
2 Vi inte behöver vara rädda om vattnet
Läs mer här: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

 

Fråga 2 av 10 Var tar vattnet vägen när det är färdigrenat i reningsverket
1 Det åker till vattenverket
x Det släpps ut i sjöar och vattendrag
2 Det används för att fylla simbassänger
Läs mer här: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

 

Fråga 3 av 10 På 1800-talet rätades många åar och bäckar för att man skulle få mera åkermark. Är en rak eller slingrande å bäst för vattenkvalitet och djurliv?
1 Rak
x Slingrande
2 Det är ingen skillnad

Läs mer här:
https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/2019/sammanfattningar/0/0/4#atgard
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

 

Fråga 4 av 10 Idag får du ekonomiskt bidrag för att anlägga våtmarker. Varför anlägger man nya våtmarker?
1 Man vill odla ädelfisk. Minska översvämningar. Rena vattnet.
x Öka biologisk mångfald. Rena vattnet. Minska översvämningar.
2 Rena vattnet. Man vill jaga änder. Öka biologisk mångfald.
Läs mer här: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/vatten/vatmarker/

Fråga 5 av 10 På 60-talet gjordes en utredning där Tosteberga ingick. Vad planerade man för i Tosteberga?
1 Ett kärnkraftverk
x En bilfabrik
2 Ett skeppsvarv
Läs mer här: https://media.skanesmoderna.se/2015/10/2006_57BarsebackKarnkraftverk.pdf

 

Fråga 6 av 10 Varför blir det algblomning
1 För att det kommer gifter från industrier
x Det är för mycket näring i vattnet
2 Det är för litet näring i vattnet
Läs mer här:
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html

 

Fråga 7 av 10 På Tosteberga ängar finns många blommor och en riktig raritet. Är det?
1 Gullviva
x Gulsippa
2 Fältnocka
Läs mer här:
https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/nordostra-skane/tosteberga-angar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltnocka

 

Fråga 8 av 10 Restaurering och skötsel av åar och våtmarker bidrar till att uppfylla vissa miljömål. Hur många?
1 två
x hälften
2 Tre
Läs mer här:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/forskning-arkiv/vatmarker/

Giftfri miljö (de renar), Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker,ett rikt odlingslandskap,god bebyggd miljö, ett rikt växt och djurliv

 

Fråga 9 av 10 Hur kan öringen hitta tillbaka till det vattendrag där den föddes
för att leka?
1. Den använder lukten
x. Den använder känseln
2. Den använder synen
Läs mer här:
https://www.jaktojagare.se/kategorier/nyheter/lax-och-oring-luktar-sig-hem-20141122/
https://fof.se/artikel/2014/10/sa-hittar-laxen-hem-igen/

 

Fråga 10 av 10 Utslagsfråga Vilken månad av de nedan tre är längst
1. Januari
x. Mars
2. Oktober

Detta var lite av en kuggfråga. Bara ett svar är rätt. Alla tre månader har lika många dagar, 31 stycken. Januari och Oktober har lika många bokstäver.Här refererar längd till antal timmar, normalt har varje dygn 24 timmar, det blir 744 timmar på 31 dagar, det har Januari, men iom att vi har sommartid så har Mars 743 timmar och Oktober 745. Så rätt svar är Oktober.