Tosteberga | Sara Persson
5
archive,author,author-sara,author-5,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-1.6,

Hanöbuktsveckan: Resultat av tipsrundan på Tosteberga ängar 21-28 Maj

Tack alla ni som gick tipsrundan på ängarna. Vi fick in 7 stycken svar med alla 10 rätt. Av dem drog vi tre vinnare plus att vi faktiskt fick in svar från några barn. Då bestämde vi att de fick bli en egen klass med ett eget pris.

Vinnare i vuxenklassen blev:

AnnBritt Boström, Tommy Boström och Margareth Johnsson

Ni kan välja vilken tavla ni vill från någon av bilderna som varit med i kalendrarna: https://www.annelieworgard.com/Konstkort

Bilden kommer tas ut på canvas, vara i A4 format plus en ram i något konstmaterial (plast??) till.

Ni får bestämma om ramen skall vara svart,vit, grå-ådrig eller brun-ådrig låtsasträ.

Låt mig veta tavelmotiv och ramönskemål…sen tar det ett par veckor innan tavlan kommer.

Vinnare i barn-klassen blev:

Alfred och Tilda Appelgren!!  

Alfred och Tilda får dela på sitt pris eftersom de lämnade in ett svar tillsammans.

Det blir något chokladgodis som vi kommer överens om mellan byalaget och Alfred,Tilda o deras föräldrar.

Fråga      Rätt svar
1.              1 Vattnet aldrig kan ta slut
2.             x Det släpps ut i sjöar och vattendrag
3.             x Slingrande
4.             x Öka biologisk mångfald. Rena vattnet. Minska översvämningar.
5.             1 Ett kärnkraftverk
6.             x Det är för mycket näring i vattnet
7.             2 Fältnocka
8.             x hälften
9.             1. Den använder lukten
10.           2. Oktober

 

Fråga 1 av 10 Vattnets kretslopp betyder att
1 Vattnet aldrig kan ta slut
x Vattnet kretsar kring oss människor
2 Vi inte behöver vara rädda om vattnet
Läs mer här: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

 

Fråga 2 av 10 Var tar vattnet vägen när det är färdigrenat i reningsverket
1 Det åker till vattenverket
x Det släpps ut i sjöar och vattendrag
2 Det används för att fylla simbassänger
Läs mer här: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/

 

Fråga 3 av 10 På 1800-talet rätades många åar och bäckar för att man skulle få mera åkermark. Är en rak eller slingrande å bäst för vattenkvalitet och djurliv?
1 Rak
x Slingrande
2 Det är ingen skillnad

Läs mer här:
https://www.sverigesvattenmiljo.se/sa-mar-vara-vatten/2019/sammanfattningar/0/0/4#atgard
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

 

Fråga 4 av 10 Idag får du ekonomiskt bidrag för att anlägga våtmarker. Varför anlägger man nya våtmarker?
1 Man vill odla ädelfisk. Minska översvämningar. Rena vattnet.
x Öka biologisk mångfald. Rena vattnet. Minska översvämningar.
2 Rena vattnet. Man vill jaga änder. Öka biologisk mångfald.
Läs mer här: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/vatten/vatmarker/

Fråga 5 av 10 På 60-talet gjordes en utredning där Tosteberga ingick. Vad planerade man för i Tosteberga?
1 Ett kärnkraftverk
x En bilfabrik
2 Ett skeppsvarv
Läs mer här: https://media.skanesmoderna.se/2015/10/2006_57BarsebackKarnkraftverk.pdf

 

Fråga 6 av 10 Varför blir det algblomning
1 För att det kommer gifter från industrier
x Det är för mycket näring i vattnet
2 Det är för litet näring i vattnet
Läs mer här:
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html

 

Fråga 7 av 10 På Tosteberga ängar finns många blommor och en riktig raritet. Är det?
1 Gullviva
x Gulsippa
2 Fältnocka
Läs mer här:
https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/nordostra-skane/tosteberga-angar/
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltnocka

 

Fråga 8 av 10 Restaurering och skötsel av åar och våtmarker bidrar till att uppfylla vissa miljömål. Hur många?
1 två
x hälften
2 Tre
Läs mer här:
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/forskning-arkiv/vatmarker/

Giftfri miljö (de renar), Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker,ett rikt odlingslandskap,god bebyggd miljö, ett rikt växt och djurliv

 

Fråga 9 av 10 Hur kan öringen hitta tillbaka till det vattendrag där den föddes
för att leka?
1. Den använder lukten
x. Den använder känseln
2. Den använder synen
Läs mer här:
https://www.jaktojagare.se/kategorier/nyheter/lax-och-oring-luktar-sig-hem-20141122/
https://fof.se/artikel/2014/10/sa-hittar-laxen-hem-igen/

 

Fråga 10 av 10 Utslagsfråga Vilken månad av de nedan tre är längst
1. Januari
x. Mars
2. Oktober

Detta var lite av en kuggfråga. Bara ett svar är rätt. Alla tre månader har lika många dagar, 31 stycken. Januari och Oktober har lika många bokstäver.Här refererar längd till antal timmar, normalt har varje dygn 24 timmar, det blir 744 timmar på 31 dagar, det har Januari, men iom att vi har sommartid så har Mars 743 timmar och Oktober 745. Så rätt svar är Oktober.

0

Tosteberga Loppis 6:e juni

Välkommen till loppis i Tosteberga den 6:e juni 2022 kl 10-13

Ett hundratal försäljare finns på plats längs byns vägar

Parkering sker på anvisade platser utanför byn

Försäljning av grillad korv, våfflor och glass vid IOGT lokalen

Vill du hyra plats för bord och sälja, 150:-/bord (du tar med eget bord), kontakta info@tosteberga.se

0

Loppis i Tosteberga

Välkomna på Loppis

6:e juni kl 11-14

ca 100 försäljare längs byns vägar

Kaffe, våfflor och korv

1

Kåseri med Lukas Ernryd

Tosteberga Byalag fyller 10 år

Lukas Ernryd kåserar om livet på en lokaltidning.

Tid & plats: Onsdag 16:e maj kl 18.30 IOGT lokalen

Fika och entre: 50 kr

0

PÅSK i Tosteberga – Konst & Våfflor

Långfredag och Påskafton 11-15

Trolle Ljungby Skolmuseum visar gamla skolplanscher i IOGT-lokalen

Marianne Nilsson ställer ut sina målningar

Annelie Worgard ställer ut foton från bygden

Våfflor och kaffe

0

Örndag i Tosteberga Hamn 21 jan kl 9-13

För 14:e gången bjuder Nordöstra Skånes fågelklubb  in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och delar med oss av utrymme i våra tubkikare.

Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson som redogör för resultatet av senaste örnräkningen – något som klubben sedan väldigt många år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och kaffe till besökarna. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

0

Julgransplundring

Julgransplundring för traktens barn i IOGT

6:e januari kl 11

Anmälan till Anna Appelgren

0

Nyårsdagsvandring

Samling kl 11 vid IOGT för traditionsenlig nyårsdagspromenad

Kaffe och grillad korv efter promenaden

Bastun är sedan varm.

 

0

Nyårsfyrverkerier

Fira in det nya året med det fina fyrverkeriet som skjuts upp vid tolvslaget nere hos Pär och Katrin Martinsson.

Gott nytt år

0

Turista på hemmaplan – fullsatt

Den 30 juli åker vi tillsammans med buss,  med start kl 13 från Tosteberga

Fjälkinge Backe – det nya tornet

Ivö

Middag på Vånga 77:1, gös eller vildsvinsfilé

Anmälan till Sara.persson@tosteberga.se  eller 070 523 10 45, ange vilken mat du vill ha

Kostnad 300 kr, för buss, eftermiddagskaffe och middag (exkl dryck)

 

0

Allsång och Sjöräddning

Torsdagen 20 juli

Sjöräddningen på plats från 17:30 – eventuellt med helikopter, men inga garantier

Allsång/musikunderhållning med Tunnbybälgarna kl 18:30

Servering av stekt sill, våfflor och grillad korv

Parkeringsmöjligheter något begränsade, undvik bilen om möjligt

0

Informationsmöte om fiber från IP Only

Mötet blir tisdagen den 13 juni kl. 19.00 i IOGT-salen

På informationsmötet kommer de bl.a. att ta upp följande:

  • Vilka är IP Only?
  • Vad är fiber?
  • Vad är fördelen med ett öppet och neutralt fibernät?
  • Vad kostar en fiberanslutning?
  • Hur ser tidplanen för projektet ut?
  • Hur går grävningen på allmänna ytor och den egna tomten till?

Vill ni ha kontakt med Rickard?
Telefon:  073-984 12 52     E-post:  rickard.applehoff@ip-only.se

Övrig information kan inhämtas på www.skane.ip-only.se

0

Loppis i Tosteberga 6:e juni

Välkommen till loppis i Tosteberga den 6:e juni kl 11-14

Ett hundratal försäljare finns på plats längs byns vägar

Parkering sker på anvisade platser utanför byn

Försäljning av grillad korv, våfflor och glass vid IOGT lokalen

ett fåtal lediga försäljningsplatser finns fortfarande lediga, om intresse finns ta kontakt via: info@tosteberga.se

0